Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

tf_agents.bandits.environments.wheel_py_environment.compute_optimal_action