צפה בהערות מרכזיות, הפעלות מוצר, סדנאות ועוד מ- Google I / O ראה רשימת השמעה

Module: tf_agents.environments.random_py_environment

Environment implementation that generates random observations.

Classes

class RandomPyEnvironment: Randomly generates observations following the given observation_spec.

Type Aliases

RewardFn: The central part of internal API.