Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tf_agents.metrics.tf_metrics.TFDeque

Deque backed by tf.Variable storage.

data

length

Methods

add

View source

clear

View source

extend

View source

max

View source

mean

View source

min

View source