אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

DataType

סוג נתוני enum סופי ציבור

מייצג את סוג האלמנטים Tensor כמו אנום.

שיטות תורשתיות

ערכי האנום

נתונים סטטיסטיים ציבוריים סופיים BOOL

בוליאני.

סופי סטטי ציבורי DataType DOUBLE

נקודת צף כפולה של 64 סיביות.

סופי סטטי ציבורי DataType FLOAT

נקודה צפה של 32 סיביות בדיוק.

סופי סטטי ציבורי DataType INT32

מספר שלם חתום של 32 סיביות.

סופי סטטי ציבורי DataType INT64

מספר שלם של 64 סיביות.

סופי נתונים סטטי ציבורי סופי STRING

רצף בתים.

TensorFlow משתמש בסוג STRING לרצף שרירותי של בתים.

סופי סטטי ציבורי DataType UINT8

מספר שלם 8 סיביות לא חתום.