IsTPUEmbeddingInitialized.Options

genel statik sınıf IsTPUEmbeddingInitialized.Options

IsTPUEmbeddingInitialized için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

IsTPUEmbedddingInitialized.Options
yapılandırma (Dize yapılandırması)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public IsTPUEmbeddingInitialized.Options yapılandırması (Dize yapılandırması)