MatrixDiagV3.Options

genel statik sınıf MatrixDiagV3.Options

MatrixDiagV3 için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

MatrixDiagV3.Seçenekler
hizala (Dize hizala)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public MatrixDiagV3.Options hizalama (Dize hizalama)

Parametreler
hizalamak Bazı köşegenler "max_diag_len"den daha kısadır ve doldurulmaları gerekir. `align', süper köşegenlerin ve alt köşegenlerin sırasıyla nasıl hizalanması gerektiğini belirten bir dizedir. Dört olası hizalama vardır: "RIGHT_LEFT" (varsayılan), "LEFT_RIGHT", "LEFT_LEFT" ve "RIGHT_RIGHT". "RIGHT_LEFT" süper köşegenleri sağa (satırı sola doldurur) ve alt köşegenleri sola (satırı sağa doldurur) hizalar. LAPACK'in kullandığı paketleme formatıdır. cuSPARSE, ters hizalama olan "LEFT_RIGHT"ı kullanır.