OptimizeDatasetV2.Options

คลาสคงสาธารณะ OptimizeDatasetV2.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ OptimizeDatasetV2

วิธีการสาธารณะ

OptimizeDatasetV2.ตัวเลือก
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดค่า (รายการ <สตริง> การเพิ่มประสิทธิภาพ Configs)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ OptimizeDatasetV2.Options allowanceConfigs (รายการ <String> allowanceConfigs)