ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options

genel statik sınıf ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options

ShuffleAndRepeatDatasetV2 için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options
meta veriler (Dize meta verileri)
ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options
reshuffleEachIteration (Boolean reshuffleEachIteration)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options meta verileri (Dize meta verileri)

public ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options reshuffleEachIteration (Boolean reshuffleEachIteration)