לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

Module: tf.audio

Public API for tf.audio namespace.

Functions

decode_wav(...): Decode a 16-bit PCM WAV file to a float tensor.

encode_wav(...): Encode audio data using the WAV file format.