השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.SummaryMetadata.PluginData

A ProtocolMessage

content bytes content
plugin_name string plugin_name