יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.compat.v1.SummaryMetadata.PluginData

A ProtocolMessage

content bytes content
plugin_name string plugin_name