השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.SummaryMetadata

A ProtocolMessage

data_class DataClass data_class
display_name string display_name
plugin_data PluginData plugin_data
summary_description string summary_description

Child Classes

class PluginData