לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

Module: tf.compat.v1.random.experimental

Public API for tf.random.experimental namespace.

Classes

class Algorithm: An enumeration.

class Generator: Random-number generator.

Functions

create_rng_state(...): Creates a RNG state from an integer or a vector.

get_global_generator(...): Retrieves the global generator.

set_global_generator(...): Replaces the global generator with another Generator object.

stateless_fold_in(...): Folds in data to an RNG seed to form a new RNG seed.

stateless_split(...): Splits an RNG seed into num new seeds by adding a leading axis.