צפה בהערות מרכזיות, הפעלות מוצר, סדנאות ועוד מ- Google I / O ראה רשימת השמעה

tf.config.optimizer.get_experimental_options

Get experimental optimizer options.

Used in the notebooks

Used in the guide

Refer to tf.config.optimizer.set_experimental_options for a list of current options.

Note that optimizations are only applied in graph mode, (within tf.function). In addition, as these are experimental options, the list is subject to change.

Dictionary of configured experimental optimizer options