לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

tf.estimator.ModeKeys

Standard names for Estimator model modes.

The following standard keys are defined:

  • TRAIN: training/fitting mode.
  • EVAL: testing/evaluation mode.
  • PREDICT: predication/inference mode.

EVAL 'eval'
PREDICT 'infer'
TRAIN 'train'