Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.estimator.ModeKeys

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Standardowe nazwy Estymator trybach modelowych.

Następujące standardowych kluczy są zdefiniowane:

  • TRAIN : / mode sylwetkę trening.
  • EVAL : Tryb testów / oceny.
  • PREDICT : tryb orzekanie / wnioskowania.

Zmienne klasy

  • EVAL = 'eval'
  • PREDICT = 'infer'
  • TRAIN = 'train'