השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.estimator.NanLossDuringTrainingError

Unspecified run-time error.