יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.estimator.NanLossDuringTrainingError

Unspecified run-time error.