Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.estimator.export.ClassificationOutput

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Oznacza wyjście głowicy klasyfikacji.

Dziedziczy: ExportOutput

Albo klas lub zdobywa lub oba muszą być ustawione.

Klasy Tensor musi dostarczyć etykiety ciągów, nie całkowitą identyfikatorów klas.

Jeśli tylko ćwiczenia jest ustawiony, to jest interpretowany jako dostarczanie wyników top-K w kolejności malejącej.

Jeśli tylko zdobywa się ustawić, jest interpretowany jako zapewnienie wynik dla każdej klasy w kolejności klasy ID.

Jeśli obie klasy i wyniki są ustawiane są one interpretowane jako spakowany, więc każdy odpowiada wynik do klasy w tym samym indeksie. Klienci nie powinna zależeć od kolejności zgłoszeń.

scores Pływak Tensor daje wyniki (czasami ale nie zawsze zinterpretować jako prawdopodobieństwa) dla każdej kategorii. Może być None , ale tylko wtedy, gdy classes jest ustawiony. Interpretacja varies-- zobaczyć klasa doc.
classes Ciąg Tensor dawanie przewidział etykiety klas. Może być None , ale tylko wtedy, gdy scores są ustawione. Interpretacja varies-- zobaczyć klasa doc.

ValueError Jeśli ani klasy ani wyniki jest ustawiony, czy jeden z nich nie jest Tensor z prawidłowym dtype.

classes

scores

metody

as_signature_def

Pokaż źródło

Generowanie proto SignatureDef do włączenia w MetaGraphDef.

SignatureDef określi wyjścia jak opisano w tym ExportOutput i użyje dostarczonych receiver_tensors jako wejścia.

args
receiver_tensors Tensor lub dict sznurka do Tensor , określając wejściowe węzły, które będą karmione.