Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

tf.get_logger

Return TF logger instance.

Used in the notebooks

Used in the tutorials