Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Modül: tf.keras.experimental

TensorFlow 1 sürümü

tf.keras.experimental ad Kamu API.

Sınıflar

class CosineDecay : Bir LearningRateSchedule bir kosinüs çürüme zamanlaması kullanılır.

class CosineDecayRestarts : Bir LearningRateSchedule yeniden bir kosinüs çürüme zamanlaması kullanılır.

class LinearCosineDecay A LearningRateSchedule doğrusal kosinüs bozunma programı kullanır.

class LinearModel regresyon ve sınıflandırma problemleri için Doğrusal Model:.

class NoisyLinearCosineDecay A LearningRateSchedule kosinüs bozunma zamanlama doğrusal gürültülü kullanır.

class PeepholeLSTMCell : LSTMCell sınıfa eşdeğer ancak gözetleme deliği bağlantıları ekler.

class SequenceFeatures : sekans girişi için bir tabaka.

class WideDeepModel : regresyon ve sınıflandırma problemleri için geniş ve derin Modeli.

Fonksiyonlar

terminate_keras_multiprocessing_pools(...) : kilitlenmeyi önlemek için keras' çoklu işlem havuzları yok edin. (Kaldırıldı)