Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.l2_normalize

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Normalizuje wymiar wzdłuż axis za pomocą norm L2.

Stosowany w notebookach

Używany w samouczków

Dla tensora 1-D z axis = 0 , oblicza

 output = x / sqrt(max(sum(x**2), epsilon))
 

Na x z kilku kierunkach, niezależnie normalizuje każdy segment 1-D wymiar wzdłuż axis .

x Tensor .
axis Wymiar, wzdłuż którego w celu normalizacji. Skalarnym lub wektor liczb całkowitych.
epsilon Niższa wartość zmierza do normy. Użyje sqrt(epsilon) jako dzielnik jeśli norm < sqrt(epsilon) .
name Nazwa tej operacji (opcjonalnie).

Tensor o takim samym kształcie jak x .