มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

Module: tf.mixed_precision

Public API for tf.mixed_precision namespace.

Modules

experimental module: Public API for tf.mixed_precision.experimental namespace.