לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

Module: tf.version

Public API for tf.version namespace.

COMPILER_VERSION '7.3.1 20180303'
GIT_VERSION 'v2.4.0-49-g85c8b2a817f'
GRAPH_DEF_VERSION 561
GRAPH_DEF_VERSION_MIN_CONSUMER 0
GRAPH_DEF_VERSION_MIN_PRODUCER 0
VERSION '2.4.1'