TensorFlow Cloud to biblioteka łącząca lokalne środowisko z Google Cloud.

import tensorflow_cloud as tfc

TF_GPU_IMAGE= "tensorflow/tensorflow:latest-gpu"

run_parameters = [
 distribution_strategy='auto',
 requirements_txt='requirements.txt',
 docker_config=tfc.DockerConfig(
  parent_image=TF_GPU_IMAGE,
  image_build_bucket=GCS_BUCKET
 ),
 chief_config=tfc.COMMON_MACHINE_CONFIGS['K80_1X'],
 worker_config=tfc.COMMON_MACHINE_CONFIGS['K80_1X'],
 worker_count=3,
 job_labels={'job': "my_job"}
]

run(**run_parameters) # Runs your training on Google Cloud!
Uruchom w notebooku
Repozytorium TensorFlow Cloud udostępnia interfejsy API, które ułatwiają przejście od tworzenia modeli lokalnych i debugowania do rozproszonego szkolenia i dostrajania hiperparametrów w Google Cloud. Z wnętrza notatnika Colab lub Kaggle lub lokalnego pliku skryptu możesz wysłać swój model do strojenia lub szkolenia bezpośrednio w chmurze, bez konieczności korzystania z konsoli Cloud.