Google متعهد به پیشبرد برابری نژادی برای جوامع سیاه است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

تولید کننده آرم گروه های کاربر

لطفاً برای جلوگیری از تغییر مارک رسمی ، یک قفل فصل را با استفاده از ابزارهای دیگر ایجاد نکنید.

هر بخش محلی Tensorflow Group Group باید به عنوان "مکان گروه کاربر" نامگذاری شود. "مکان" باید یک شهر یا منطقه باشد (به عنوان مثال لندن ، سیلیکون ولی) اما یک ایالت ، کشور ، منطقه یا قاره نیست (به عنوان مثال کالیفرنیا ، فرانسه ، EMEA ، آفریقا).