Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติให้กับชุมชนคนผิวดำ ดูวิธีการ
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตัวสร้างโลโก้กลุ่มผู้ใช้

โปรดอย่าสร้างการล็อกบทโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตราสินค้าอย่างเป็นทางการ

แต่ละบทของ Tensorflow กลุ่มผู้ใช้ในท้องถิ่นควรตั้งชื่อเป็น "ที่ตั้งกลุ่มผู้ใช้" "สถานที่ตั้ง" ควรเป็นเมืองหรือพื้นที่ (เช่นลอนดอน, Silicon Valley) แต่ไม่ใช่รัฐประเทศภูมิภาคหรือทวีป (เช่นแคลิฟอร์เนียฝรั่งเศส EMEA แอฟริกา)