Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem cách làm.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Trình tạo logo nhóm người dùng

Vui lòng không tạo khóa chương bằng các công cụ khác để tránh thay đổi nhãn hiệu chính thức.

Mỗi chương của Nhóm người dùng Tensorflow cục bộ phải được đặt tên là Vị trí nhóm người dùng. Vị trí của hoàng tử nên là một thành phố hoặc khu vực (ví dụ: Luân Đôn, Thung lũng Silicon) nhưng KHÔNG phải là tiểu bang, quốc gia, khu vực hoặc lục địa (ví dụ: California, Pháp, EMEA, Châu Phi).