امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

vgg_face2

 • توضیحات :

VGGFace2 یک مجموعه داده شناسایی چهره در مقیاس بزرگ است. تصاویر از جستجوی تصویر Google بارگیری می شوند و از نظر موقعیت ، سن ، روشنایی ، قومیت و شغل متفاوت هستند. VGGFace2 شامل تصاویری از هویت است که طیف گسترده ای از قومیت ها ، لهجه ها ، حرفه ها و سنین مختلف را شامل می شود. تمام تصاویر چهره "در طبیعت" ثبت می شوند ، با تغییرات ژست و احساسات و شرایط مختلف نور و انسداد. توزیع چهره برای هویت های مختلف ، از 87 تا 843 ، با متوسط ​​362 تصویر برای هر موضوع متنوع است.

 • صفحه اصلی : http://zeus.robots.ox.ac.uk/vgg_face2/

 • کد منبع : tfds.image_classification.VggFace2

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir باید شامل دو پرونده باشد: vggface2_test.tar.gz و vggface2_train.tar.gz. برای دریافت پیوند بارگیری مجموعه داده ، باید در http://zeus.robots.ox.ac.uk/vgg_face2/signup/ ثبت نام کنید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 169،396
'train' 3،141،890
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=9131),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{Cao18,
author = "Cao, Q. and Shen, L. and Xie, W. and Parkhi, O. M. and Zisserman, A.",
title = "VGGFace2: A dataset for recognising faces across pose and age",
booktitle = "International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition",
year = "2018"}

تجسم