Google I/O bir tamamlamadır! TensorFlow oturumlarını takip edin Oturumları görüntüleyin

Topluluk Veri Kümeleri

Burada belgelenen veri kümeleri topluluk tarafından oluşturulur. Veri kümesi oluşturucu kodu, harici depolarda bulunur. Veri kümesi inşaatçılar ile Depoları eklenebilir burada .


kullanım

Bizim Bkz alma-başlangıç kılavuzuna hızlı bir giriş için.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Tüm Veri Kümeleri

sarılma yüz

Bkz bakış içinde 723 veri setleri hakkında daha fazla ayrıntı için huggingface ad.