Ngày 11 tháng 3 năm 2020

Cảm ơn bạn đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh dành cho nhà phát triển TensorFlow chỉ ảo lần đầu tiên của chúng tôi.

Tiếp tục theo dõi blog của chúng tôi@TensorFlow cho nội dung được nêu ra nhiều hơn nữa!

Ảnh từ TensorFlow Dev Summit 2020