دستورالعمل های انجمن

Google صرف نظر از هویت و بیان جنسیتی، گرایش جنسی، ناتوانی‌ها، تنوع عصبی، ظاهر فیزیکی، اندازه بدن، قومیت، ملیت، نژاد، سن، مذهب یا سایر دسته‌های محافظت‌شده، یک رویداد بدون آزار و اذیت و فراگیر را برای همه فراهم می‌کند. در تلاش برای فراگیر شدن این رویداد تا حد امکان، حمام های بی طرف با جنسیت در سرتاسر محل برگزار می شود.

ما آزار و اذیت شرکت کنندگان رویداد را به هیچ شکلی تحمل نمی کنیم. Google نقض خط‌مشی ما را جدی می‌گیرد و پاسخ مناسب خواهد داد. برای اطلاعات بیشتر درباره دستورالعمل‌های انجمن رویداد Google و خط‌مشی ضد آزار و اذیت، لطفاً اینجا را ببینید .

همه شرکت کنندگان رویدادهای Google باید از خط مشی زیر پیروی کنند:

با همه با احترام رفتار کنید. شرکت کنید و در عین حال اذعان کنید که همه شایستگی حضور در اینجا را دارند - و هر یک از ما حق داریم از تجربه خود بدون ترس از آزار، تبعیض، یا اغماض، چه آشکار یا از طریق تجاوزات خرد، لذت ببریم. شوخی نباید دیگران را تحقیر کند. در نظر بگیرید که چه می گویید و چه احساسی خواهید داشت اگر به شما یا در مورد شما گفته می شد.
آزار و اذیت قابل تحمل نیست، و شما این اختیار را دارید که وقتی به شما یا دیگران بی احترامی می شود، مودبانه درگیر شوید. شخصی که باعث ناراحتی شما می شود ممکن است از کاری که انجام می دهد آگاه نباشد و مودبانه رفتار خود را مورد توجه او قرار دهد.
این یک تکنیک پیشرفت تئاتر برای ایجاد ایده های یکدیگر است. همه ما وقتی با هم خلق می کنیم سود می بریم.

ما یک سیاست تحمل صفر برای هر نوع آزار و اذیت داریم

شامل اما نه محدود به:

 • تعقیب/ دنبال کردن
 • ارعاب عمدی
 • آزار و اذیت عکاسی یا ضبط
 • اختلال مداوم در مذاکرات یا رویدادهای دیگر
 • زبان کلامی توهین آمیز
 • زبان کلامی که ساختارهای اجتماعی سلطه را تقویت می کند
 • تصاویر و زبان جنسی در فضاهای عمومی
 • تماس فیزیکی نامناسب
 • توجه جنسی یا فیزیکی ناخواسته

در رابطه، اما نه محدود به:

 • تنوع عصبی
 • نژاد
 • رنگ
 • منشاء ملی
 • هویت جنسیتی
 • بیان جنسیت
 • جهت گیری جنسی
 • سن
 • اندازه بدن
 • معلولیت ها
 • ظاهر
 • دین
 • بارداری

از شرکت کنندگانی که از آنها خواسته شده تا از هرگونه رفتار آزاردهنده خودداری کنند، انتظار می رود که فوراً مطابقت کنند. خط‌مشی عدم تحمل ما به این معنی است که هر نقض ادعایی دستورالعمل‌های انجمن رویداد و خط‌مشی ضد آزار و اذیت خود را بررسی و بررسی می‌کنیم و به‌طور مناسب پاسخ می‌دهیم. ما به شما اجازه می‌دهیم و تشویقتان می‌کنیم تا با یافتن یکی از کارکنان Google یا ایمیل tensorflow-dev-summit-community@google.com ، هر رفتاری را که باعث می‌شود شما یا دیگران احساس ناراحتی کنید، گزارش دهید.

کارکنان رویداد خوشحال خواهند شد که به شرکت‌کنندگان در تماس با امنیت هتل/محل برگزاری یا اجرای قانون محلی، ارائه اسکورت، یا در غیر این صورت به افرادی که ناراحتی یا آزار را تجربه می‌کنند کمک کنند تا در طول مدت رویداد احساس امنیت کنند. ما برای حضور شما ارزش قائلیم

این خط‌مشی به جلسات، انجمن‌ها، کارگاه‌ها، برنامه‌های کد، رسانه‌های اجتماعی، مهمانی‌ها، گفتگوهای راهرو، همه شرکت‌کنندگان، شرکا، حامیان مالی، داوطلبان، کارکنان رویداد و غیره می‌رسد. Google این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمان به صلاحدید خود از پذیرش یا حذف هر فردی از رویدادهای میزبان Google (از جمله رویدادهای آینده Google) خودداری کند. این شامل، اما نه محدود به، شرکت کنندگانی است که به شیوه ای بی نظم رفتار می کنند یا از این خط مشی، و شرایط و ضوابط موجود در اینجا پیروی نمی کنند. اگر یک شرکت‌کننده رفتار آزاردهنده یا ناراحت‌کننده داشته باشد، برگزارکنندگان کنفرانس ممکن است هر اقدامی را که مناسب می‌دانند، از جمله هشدار یا اخراج متخلف از کنفرانس بدون بازپرداخت، انجام دهند.