Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tff.learning.framework.build_encoded_broadcast_from_model

Zobacz źródło na GitHub

Buduje StatefulBroadcastFn dla mas modelu zwróconych przez model_fn .

Metoda ta tworzy SimpleEncoder dla każdej wagi modelu stworzonego przez model_fn , zwracanego przez encoder_fn .

model_fn Pythona wymagalne bez argumentów funkcja, która zwraca tff.learning.Model .
encoder_fn Pythona można wywoływać za pomocą jednego argumentu, który ma być tf.Tensor kształtu i dtype do zakodowania. Funkcja musi zwrócić tensor_encoding.core.SimpleEncoder , która spodziewa się tf.Tensor z rodzaju kompatybilnym jako wejście do jej encode metody.

StatefulBroadcastFn do kodowania i nadawania wagi modelu stworzonego przez model_fn .

TypeError Jeśli model_fn lub encoder_fn nie są wywoływalne obiekty.