דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

tff.learning.framework.build_encoded_sum_from_model

מקור צפה על GitHub

בונה StatefulAggregateFn עבור משקולות של הדגם שמחזיר model_fn .

שיטה זו יוצרת GatherEncoder לכל משקל שאפשר לאלף של המודל נוצר על ידי model_fn , כפי שהוחזר encoder_fn .

model_fn פייתון callable ללא ארגומנטים הפונקציה מחזירה כי tff.learning.Model .
encoder_fn פייתון callable עם טיעון אחד, אשר צפוי להיות tf.Tensor של הצורה dtype להיות מוצפן. הפונקציה צריכה להחזיר tensor_encoding.core.SimpleEncoder , אשר צופה tf.Tensor עם סוג תואם כקלט שלה encode השיטה.

StatefulAggregateFn עבור קידוד סיכום משקלי המודל נוצר על ידי model_fn .

TypeError אם model_fn או encoder_fn אינו חפץ callable.