דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

tff.simulation.datasets.build_single_label_dataset

מקור צפה על GitHub

בניית בסיס הנתונים החדש שרק מניב דוגמאות עם תווית מסוימת.

זה יכול לשמש ליצירה-iid הלא פתולוגי (בחלל תווית) מערכי נתונים.

dataset בבסיס tf.data.Dataset שדוגמאות תשואות כי הם מבנים של מפתח מחרוזת -> זוגות ערך מותח.
label_key str המפתח שעליו מודבקת התווית עבור הדוגמה.
desired_label הערך התווית כדי להגביל את הנתונים המתקבלים.

tf.data.Dataset המורכבת דוגמאות רק שיש התאמה תווית desired_label .