Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tff.type_at_server

Constructs a federated type of the form T@SERVER.

Used in the notebooks

Used in the tutorials