לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

hub.ImageModuleInfo

A ProtocolMessage

default_image_size InputSize default_image_size

Child Classes

class InputSize