לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

hub.attach_image_module_info

Attaches an ImageModuleInfo message from within a module_fn.

THIS FUNCTION IS DEPRECATED.

image_module_info an ImageModuleInfo message.