เข้าร่วม TensorFlow ที่ Google I/O วันที่ 11-12 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

ขั้นตอนการเผยแพร่

เงื่อนไขการให้บริการ

โดยการส่งแบบจำลองสำหรับสิ่งพิมพ์คุณยอมรับข้อกำหนด TensorFlow Hub ในการให้บริการที่ https: //tfhub.dev/ ข้อตกลง

ภาพรวมของกระบวนการเผยแพร่

ขั้นตอนการเผยแพร่เต็มรูปแบบประกอบด้วย:

  1. การส่งออกของสินทรัพย์รูปแบบในการเผยแพร่ (ดูวิธีการ ส่งออกรูปแบบ )
  2. เขียนหน้าสำนักพิมพ์และเอกสารรูปแบบ (ดูวิธีการ เขียนเอกสาร )
  3. ส่งคำขอดึงเพื่อการตรวจสอบ (ดูวิธีการ มีส่วนร่วม )