Google jest zaangażowany w promowanie równości rasowej dla społeczności czarnych. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Kompiluj ze źródła dla Raspberry Pi

Ten przewodnik tworzy pakiet TensorFlow dla urządzenia Raspberry Pi z systemem Raspbian 9.0 . Chociaż instrukcje mogą działać dla innych wariantów Raspberry Pi, są testowane i obsługiwane tylko w tej konfiguracji.

Zalecamy kompilację krzyżową pakietu TensorFlow Raspbian. Kompilacja krzyżowa używa innej platformy do kompilowania pakietu niż wdrażanie na. Zamiast używać ograniczonej pamięci RAM Raspberry Pi i stosunkowo wolnego procesora, łatwiej jest zbudować TensorFlow na mocniejszym komputerze hosta z systemem Linux, macOS lub Windows.

Konfiguracja dla hosta

Zainstaluj Docker

Aby uprościć zarządzanie zależnościami, skrypt kompilacji używa platformy Docker do tworzenia wirtualnego środowiska programistycznego systemu Linux do kompilacji. Sprawdź swoją instalację docker run --rm hello-world wykonując: docker run --rm hello-world

Pobierz kod źródłowy TensorFlow

Użyj Git, aby sklonować repozytorium TensorFlow :

git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
cd tensorflow

Repozytorium domyślnie działa w master gałęzi programistycznej. Możesz również pobrać gałąź wydania, aby zbudować:

git checkout branch_name # r1.9, r1.10, etc.

Twórz ze źródła

Skompiluj krzyżowo kod źródłowy TensorFlow, aby zbudować pakiet pip w języku Python z instrukcjami ARMv7 NEON, który działa na urządzeniach Raspberry Pi 2, 3 i 4. Skrypt kompilacji uruchamia kontener Docker do kompilacji. Można również zbudować 64-bitowy plik binarny ARM (aarch64), podając parametr „AARCH64” w skrypcie „build_raspberry_pi.sh”. Wybierz spośród Python 3.8, Python 3.7, Python 3.5 i Python 2.7 dla pakietu docelowego:

Python 3.5

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI-PYTHON3 \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh

Python 3.7.0

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI-PYTHON37 \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh

Python 3.8 (64-bitowy)

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI-PYTHON38 \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh AARCH64

Python 2.7

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh

Aby zbudować pakiet obsługujący wszystkie urządzenia Raspberry Pi - w tym Pi 1 i Zero - należy przekazać argument PI_ONE , na przykład:

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh PI_ONE

Po zakończeniu kompilacji (~ 30 minut) plik pakietu .whl jest tworzony w katalogu output- .whl w drzewie źródłowym hosta. Skopiuj plik koła do Raspberry Pi i zainstaluj za pomocą pip :

pip install tensorflow- version -cp35-none-linux_armv7l.whl