DeviceSpec.DeviceType

publiczne statyczne wyliczenie końcowe DeviceSpec.DeviceType

Dziedziczone metody

Wartości wyliczeniowe

public statyczny końcowy DeviceSpec.DeviceType CPU

public statyczny końcowy DeviceSpec.DeviceType CUSTOM

publiczny statyczny końcowy GPU DeviceSpec.DeviceType

public statyczny końcowy DeviceSpec.DeviceType TPU