ดูประเด็นสำคัญเซสชันผลิตภัณฑ์เวิร์กช็อปและอื่น ๆ จาก Google I / O ดูเพลย์ลิสต์

tfl.model_info.InputFeatureNode

Input features to the model.

name Name of the input feature.
is_categorical If the feature is categorical.
vocabulary_list Category values for categorical features or None.