DataType

public final enum DataType

TensorFlow Lite Tensor öğelerin türünü bir numaralandırma olarak temsil eder.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

genel statik nihai DataType BOOL

Bool.

genel statik nihai DataType FLOAT32

32 bit tek duyarlıklı kayan nokta.

genel statik nihai DataType INT16

16 bit işaretli tam sayı.

genel statik nihai DataType INT32

32 bit işaretli tam sayı.

genel statik nihai DataType INT64

64 bit işaretli tam sayı.

genel statik nihai DataType INT8

8 bitlik işaretli tam sayı.

genel statik nihai DataType STRING

Teller.

genel statik nihai DataType UINT8

8 bitlik işaretsiz tam sayı.