DelegateFactory

interfejs publiczny DelegateFactory
Znane podklasy pośrednie

Umożliwia tworzenie delegatów dla różnych wersji środowiska wykonawczego.

Metody publiczne

streszczenie Delegat
utwórz ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
Utwórz Delegate dla danego RuntimeFlavor .

Metody publiczne

publiczne streszczenie Delegat tworzenia ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

Utwórz Delegate dla danego RuntimeFlavor .

Uwaga dla programistów wdrażających ten interfejs: Obecnie TF Lite w Usługach Google Play nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę). Odpowiednio można oczekiwać, że implementacje tej metody zostaną wywołane za pomocą RuntimeFlavor.APPLICATION .

Parametry
czas działania Smak