DelegateFactory

Publiczny interfejs DelegateFactory
Znane podklasy pośrednie

Umożliwia tworzenie delegatów dla różnych smaków środowiska wykonawczego.

Metody publiczne

streszczenie Delegat
utwórz ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
Utwórz Delegate dla danego RuntimeFlavor .

Metody publiczne

public abstract Deleguj tworzenie ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

Utwórz Delegate dla danego RuntimeFlavor .

Uwaga dla programistów wdrażających ten interfejs: Obecnie TF Lite w Usługach Google Play nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistów). Odpowiednio, implementacje tej metody mogą oczekiwać wywołania z RuntimeFlavor.APPLICATION .

Parametry
runtimeFlavor