Interpreter.Options

کلاس استاتیک عمومی Interpreter.Options

یک کلاس گزینه برای کنترل رفتار مفسر زمان اجرا.

سازندگان عمومی

گزینه‌ها (گزینه‌های InterpreterApi.Options )

روش های عمومی

مترجم.گزینه ها
addDelegate ( نماینده نماینده )
یک Delegate اضافه می کند تا در حین ایجاد مترجم اعمال شود.
مترجم.گزینه ها
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)
یک DelegateFactory اضافه می کند که برای اعمال Delegate ایجاد شده آن در حین ایجاد مترجم فراخوانی می شود.
مترجم.گزینه ها
setAllowBufferHandleOutput (اجازه بولی)
پیشرفته: تنظیم کنید اگر خروجی دسته بافر مجاز باشد.
مترجم.گزینه ها
setAllowFp16PrecisionForFp32 (اجازه بولی)
این روش منسوخ شده است. ترجیحاً از NnApiDelegate.Options#setAllowFp16 (فعال کردن بولین) استفاده کنید.
مترجم.گزینه ها
setCancellable (اجازه بولی)
پیشرفته: تنظیم کنید که آیا مترجم می تواند لغو شود.
مترجم.گزینه ها
setNumThreads (int numThreads)
تعداد رشته‌هایی را که برای عملیات‌هایی که از multi-threading پشتیبانی می‌کنند استفاده می‌شود، تنظیم می‌کند.
مترجم.گزینه ها
setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)
مشخص کنید که پیاده سازی زمان اجرا TF Lite را از کجا دریافت کنید.
مترجم.گزینه ها
setUseNNAPI (استفاده بولین NNAPI)
تنظیم می کند که آیا از NN API (در صورت وجود) برای اجرای عملیات استفاده شود.
مترجم.گزینه ها
setUseXNNPACK (استفاده بولیXNNPACK)
یک مجموعه بهینه شده از هسته های CPU (ارائه شده توسط XNNPACK) را فعال یا غیرفعال کنید.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

گزینه های عمومی ()

گزینه های عمومی (گزینه های InterpreterApi.Options )

مولفه های
گزینه ها

روش های عمومی

public Interpreter.Options addDelegate ( نماینده نماینده )

یک Delegate اضافه می کند تا در حین ایجاد مترجم اعمال شود.

نمایندگان اضافه شده در اینجا قبل از هر نماینده ایجاد شده از یک DelegateFactory که با addDelegateFactory(DelegateFactory) اضافه شده است اعمال می شود.

توجه داشته باشید که TF Lite در سرویس‌های Google Play (به setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) مراجعه کنید) از نمایندگان خارجی (تامین شده توسط برنامه‌نویس) پشتیبانی نمی‌کند، و افزودن یک Delegate غیر از ERROR(/NnApiDelegate) در اینجا مجاز نیست هنگام استفاده از TF Lite در خدمات گوگل پلی

مولفه های
نماینده

Public Interpreter.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

یک DelegateFactory اضافه می کند که برای اعمال Delegate ایجاد شده آن در حین ایجاد مترجم فراخوانی می شود.

نمایندگان یک کارخانه واگذار شده که در اینجا اضافه شده است، پس از افزودن هر نماینده با addDelegate(Delegate) اعمال می شوند.

مولفه های
delegateFactory

Public Interpreter.Options setAllowBufferHandleOutput (اجازه بولی)

پیشرفته: تنظیم کنید اگر خروجی دسته بافر مجاز باشد.

هنگامی که یک Delegate از شتاب سخت افزاری پشتیبانی می کند، مفسر داده های تانسورهای خروجی را به طور پیش فرض در بافرهای تانسور اختصاص داده شده توسط CPU در دسترس قرار می دهد. اگر مشتری بتواند دسته بافر را مستقیماً مصرف کند (مثلاً خواندن خروجی از بافت OpenGL)، می تواند این پرچم را روی false تنظیم کند و از کپی داده ها در بافر CPU اجتناب کند. اسناد نماینده باید نشان دهد که آیا این پشتیبانی می شود و چگونه می توان از آن استفاده کرد.

هشدار: این یک رابط آزمایشی است که در معرض تغییر است.

مولفه های
اجازه

Public Interpreter.Options setAllowFp16PrecisionForFp32 (اجازه بولی)

این روش منسوخ شده است .
ترجیحاً از NnApiDelegate.Options#setAllowFp16 (فعال کردن بولین) استفاده کنید.

تنظیم می کند که آیا در صورت امکان، دقت float16 برای محاسبه FP32 مجاز باشد یا خیر. پیش فرض ها به false (عدم اجازه).

مولفه های
اجازه

Public Interpreter.Options setCancellable (اجازه بولی)

پیشرفته: تنظیم کنید که آیا مترجم می تواند لغو شود.

مترجمان ممکن است یک مجموعه API آزمایشی لغو شده (بولی) داشته باشند. اگر این مفسر قابل لغو باشد و از چنین روشی استفاده شود، یک پرچم لغو روی true تنظیم می شود. مفسر پرچم بین فراخوان‌های Op را بررسی می‌کند و اگر true باشد، مفسر اجرا را متوقف می‌کند. مفسر تا زمانی که به صراحت توسط setCancelled(false) "لغو نشده" شود، در حالت لغو باقی می ماند.

مولفه های
اجازه

Public Interpreter.Options setNumThreads (int numThreads)

تعداد رشته‌هایی را که برای عملیات‌هایی که از multi-threading پشتیبانی می‌کنند استفاده می‌شود، تنظیم می‌کند.

numThreads باید >= -1 باشند. تنظیم numThreads روی 0 اثر غیرفعال کردن multithreading را دارد که معادل تنظیم numThreads روی 1 است. اگر مشخص نشده باشد، یا روی مقدار -1 تنظیم شود، تعداد رشته‌های استفاده‌شده توسط پیاده‌سازی تعریف شده و وابسته به پلتفرم خواهد بود.

مولفه های
numThreads

public Interpreter.Options setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)

مشخص کنید که پیاده سازی زمان اجرا TF Lite را از کجا دریافت کنید.

مولفه های
زمان اجرا

Public Interpreter. Options setUseNNAPI (boolean useNNAPI)

تنظیم می کند که آیا از NN API (در صورت وجود) برای اجرای عملیات استفاده شود. پیش‌فرض به false (غیرفعال)

مولفه های
استفاده ازNNAPI

Public Interpreter. Options setUseXNNPACK (استفاده بولیXNNPACK)

یک مجموعه بهینه شده از هسته های CPU (ارائه شده توسط XNNPACK) را فعال یا غیرفعال کنید. به طور پیش فرض فعال است.

مولفه های
از XNNPACK استفاده کنید