InterpreterFactory

klasa publiczna TłumaczFabryka

Fabryka do konstruowania instancji InterpreterApi.

przestarzałe; zamiast tego użyj metody InterpreterApi.create.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

TłumaczApi
utwórz (opcje File modelFile, InterpreterApi.Options )
Konstruuje wystąpienie InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji.
TłumaczApi
utwórz ( opcje ByteBuffer byteBuffer, InterpreterApi.Options )
Konstruuje wystąpienie InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Publiczna Fabryka Tłumaczy ()

Metody publiczne

utwórz publiczny InterpreterApi (opcje File modelFile, InterpreterApi.Options )

Konstruuje wystąpienie InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji. Model zostanie wczytany z pliku.

Parametry
modelFile Plik zawierający przeszkolony model TF Lite.
opcje Zestaw opcji dostosowywania zachowania interpretera.
Rzuty
Niedozwolony argumentWyjątek jeśli modelFile nie koduje prawidłowego modelu TensorFlow Lite.

public InterpreterApi create ( opcje ByteBuffer byteBuffer, InterpreterApi.Options )

Konstruuje wystąpienie InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji. Model zostanie odczytany z ByteBuffer .

Parametry
bajtBufor Wstępnie wytrenowany model TF Lite w postaci serializowanej w postaci binarnej. Nie należy modyfikować ByteBuffer po skonstruowaniu wystąpienia InterpreterApi . ByteBuffer może być albo MappedByteBuffer , który mapuje w pamięci plik modelu, albo bezpośrednim ByteBuffer nativeOrder(), który zawiera zawartość bajtów modelu.
opcje Zestaw opcji dostosowywania zachowania interpretera.
Rzuty
Niedozwolony argumentWyjątek jeśli byteBuffer nie jest MappedByteBuffer ani bezpośrednim ByteBuffer nativeOrder.