InterpreterFactory

klasa publiczna InterpreterFactory

Fabryka do konstruowania instancji InterpreterApi.

Przestarzałe; zamiast tego użyj metody InterpreterApi.create.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

InterpreterApi
utwórz ( plik modelFile, opcje InterpreterApi.Options )
Konstruuje instancję InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji.
InterpreterApi
utwórz ( ByteBuffer byteBuffer, opcje InterpreterApi.Options )
Konstruuje instancję InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publiczna fabryka tłumaczeń ()

Metody publiczne

public InterpreterApi create ( File modelFile, Opcje InterpreterApi.Options )

Konstruuje instancję InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji. Model zostanie wczytany z pliku.

Parametry
plik modelu Plik zawierający wstępnie wytrenowany model TF Lite.
opcje Zestaw opcji dostosowywania zachowania interpretera.
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli modelFile nie koduje prawidłowego modelu TensorFlow Lite.

public InterpreterApi create ( ByteBuffer byteBuffer, opcje InterpreterApi.Options )

Konstruuje instancję InterpreterApi przy użyciu określonego modelu i opcji. Model zostanie odczytany z ByteBuffer .

Parametry
bufor bajtowy Wstępnie wytrenowany model TF Lite w binarnej postaci serializowanej. ByteBuffer nie powinien być modyfikowany po skonstruowaniu instancji InterpreterApi . ByteBuffer może być MappedByteBuffer , który odwzorowuje plik modelu w pamięci, lub bezpośrednim ByteBuffer funkcji nativeOrder(), który zawiera zawartość bajtów modelu.
opcje Zestaw opcji dostosowywania zachowania interpretera.
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli byteBuffer nie jest MappedByteBuffer ani bezpośrednim ByteBuffer z nativeOrder.