RuntimeFlavor

publiczne wyliczenie końcowe RuntimeFlavor

Reprezentuje środowisko wykonawcze TFLite. W przeciwieństwie do InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime to wyliczenie reprezentuje rzeczywiste używane środowisko wykonawcze, podczas gdy to drugie reprezentuje preferencję, która ma być używana.

Metody dziedziczone

Wartości wyliczeniowe

publiczna statyczna aplikacja końcowa RuntimeFlavor

Środowisko wykonawcze TFLite wbudowane bezpośrednio w aplikację.

publiczny statyczny końcowy SYSTEM RuntimeFlavor

Środowisko uruchomieniowe TFLite dostarczane przez system (TFLite w Usługach Google Play).