Tensor.QuantizationParams

Klasa Tensor.QuantizationParams publiczne statyczny

Parametry kwantowania, który odpowiada tabeli, QuantizationParameters , w pliku schematu TFLite Model.

Od kwantyzacji na kanał nie ma zastosowania do tensorów wejściowych i wyjściowych, scale i zero_point są zarówno pojedyncze wartości zamiast tablic.

W przypadku tensora, który nie jest skwantowany, wartości scale i zero_point są równe 0.

Biorąc pod uwagę skwantyzowaną wartość q, odpowiadająca jej wartość zmiennoprzecinkowa f powinna wynosić:
f = skala * (q - punkt zerowy)

Konstruktorzy publiczni

QuantizationParams (skala pływak, Int punkt zero)
Tworzy Tensor.QuantizationParams ze scale i zero_point .

Metody publiczne

pływak
getScale ()
Zwraca wartość skali.
int
getZeroPoint ()
Zwraca wartość punktu zerowego.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

QuantizationParams publicznych (skala float, int punktem zerowym)

Tworzy Tensor.QuantizationParams ze scale i zero_point .

Parametry
skala Wartość skali używana w kwantyzacji.
punkt zerowy Wartość punktu zerowego używana w kwantyzacji.

Metody publiczne

Pływak publicznego getScale ()

Zwraca wartość skali.

public int getZeroPoint ()

Zwraca wartość punktu zerowego.