Tensor

interfejs publiczny Tensor

Typowana tablica wielowymiarowa używana w Tensorflow Lite.

Natywnym uchwytem Tensor zarządza NativeInterpreterWrapper i nie musi być zamykany przez klienta. Jednak po zamknięciu NativeInterpreterWrapper uchwyt tensora zostanie unieważniony.

Klasy zagnieżdżone

klasa Tensor.QuantizationParams Parametry kwantyzacji odpowiadające tabeli QuantizationParameters w pliku schematu modelu TFLite.

Metody publiczne

abstrakcyjny bufor bajtów
jakoReadOnlyBuffer ()
Zwraca widok ByteBuffer tylko do odczytu danych tensora.
abstrakcyjny typ danych
typ danych ()
Zwraca DataType elementów przechowywanych w Tensorze.
streszczenie wew
liczba bajtów ()
Zwraca rozmiar danych tensora w bajtach.
streszczenie wew
liczba wymiarów ()
Zwraca liczbę wymiarów (czasami nazywaną rangą ) tensora.
streszczenie wew
liczba elementów ()
Zwraca liczbę elementów w spłaszczonym (1-W) widoku tensora.
streszczenie Tensor.QuantizationParams
kwantyzacjaParams ()
Zwraca parametry kwantyzacji tensora w obrębie interpretera będącego właścicielem.
streszczenie int[]
kształt ()
Zwraca kształt tensora, tj. rozmiary każdego wymiaru.
streszczenie int[]
kształtPodpis ()
Zwraca oryginalny kształt Tensora, tj. rozmiary każdego wymiaru - przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany rozmiaru.

Metody publiczne

publiczna abstrakcja ByteBuffer asReadOnlyBuffer ()

Zwraca widok ByteBuffer tylko do odczytu danych tensora.

Ogólnie rzecz biorąc, metoda ta jest najbardziej użyteczna do uzyskania widoku danych wyjściowych tensora tylko do odczytu, *po* wykonaniu wnioskowania (np. poprzez InterpreterApi.run(Object, Object) ). W szczególności niektóre wykresy mają dynamicznie kształtowane wyniki, co może sprawić, że podawanie interpreterowi predefiniowanego bufora wyjściowego będzie niewygodne. Przykładowe użycie:

 interpreter.run(input, null);
 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 // Copy or read from outputBuffer.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli tensor nie został jeszcze przydzielony, np. przed wykonaniem wnioskowania, wynik jest niezdefiniowany. Należy pamiętać, że podstawowy wskaźnik tensora może również ulec zmianie, gdy tensor zostanie w jakikolwiek sposób unieważniony (np. jeśli zostanie wykonane wnioskowanie lub zmieniona zostanie wielkość wykresu), więc *nie* jest bezpieczne trzymanie odniesienia do zwróconego bufora poza natychmiastowym użyciem bezpośrednio po wnioskowaniu. Przykład *złego* użycia:

 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 interpreter.run(input, null);
 // Copy or read from outputBuffer (which may now be invalid).

Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli dane tensora nie zostały przydzielone.

publiczny abstrakcyjny typ danych typ danych ()

Zwraca DataType elementów przechowywanych w Tensorze.

publiczne streszczenie int numBytes ()

Zwraca rozmiar danych tensora w bajtach.

publiczne streszczenie int numDimensions ()

Zwraca liczbę wymiarów (czasami nazywaną rangą ) tensora.

Będzie wynosić 0 dla skalara, 1 dla wektora, 2 dla macierzy, 3 dla trójwymiarowego tensora itp.

publiczne streszczenie int numElements ()

Zwraca liczbę elementów w spłaszczonym (1-W) widoku tensora.

publiczne streszczenie Tensor.QuantizationParams kwantyzacjaParams ()

Zwraca parametry kwantyzacji tensora w obrębie interpretera będącego właścicielem.

Tylko skwantowane tensory mają prawidłowe QuantizationParameters . W przypadku tensora, który nie jest skwantowany, wartości skali i punktu zerowego wynoszą 0.

publiczny abstrakt in[] kształt ()

Zwraca kształt tensora, tj. rozmiary każdego wymiaru.

Zwroty
  • tablica, w której i-ty element jest rozmiarem i-tego wymiaru tensora.

publiczne streszczenie int[] kształtPodpis ()

Zwraca oryginalny kształt Tensora, tj. rozmiary każdego wymiaru - przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany rozmiaru. Nieznane wymiary są oznaczone wartością -1.

Zwroty
  • tablica, w której i-ty element jest rozmiarem i-tego wymiaru tensora.