Tensor

interfejs publiczny Tensor

Wpisana wielowymiarowa tablica używana w Tensorflow Lite.

Natywny uchwyt Tensor jest zarządzany przez NativeInterpreterWrapper i nie musi być zamykany przez klienta. Jednak po zamknięciu NativeInterpreterWrapper uchwyt tensora zostanie unieważniony.

Klasy zagnieżdżone

klasa Tensor.QuantizationParams Parametry kwantyzacji odpowiadające tabeli QuantizationParameters w pliku schematu modelu TFLite.

Metody publiczne

abstrakcyjny ByteBuffer
asReadOnlyBuffer ()
Zwraca widok ByteBuffer tylko do odczytu danych tensora.
abstrakcyjny typ danych
typ danych ()
Zwraca DataType elementów przechowywanych w Tensor.
streszczenie int
liczba bajtów ()
Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.
streszczenie int
liczbawymiarów ()
Zwraca liczbę wymiarów (czasami nazywaną rangą ) tensora.
streszczenie int
liczbaElementów ()
Zwraca liczbę elementów w spłaszczonym (1-D) widoku tensora.
streszczenie Tensor.QuantizationParams
parametry kwantyzacji ()
Zwraca parametry kwantyzacji tensora w interpreterze będącym właścicielem.
abstrakcja int[]
kształt ()
Zwraca kształt tensora, tj. rozmiary każdego wymiaru.
abstrakcja int[]
kształtPodpis ()
Zwraca oryginalny kształt Tensor, tj. rozmiary każdego wymiaru — przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany rozmiaru.

Metody publiczne

publiczne streszczenie ByteBuffer asReadOnlyBuffer ()

Zwraca widok ByteBuffer tylko do odczytu danych tensora.

Ogólnie rzecz biorąc, ta metoda jest najbardziej przydatna do uzyskiwania widoku danych tensora wyjściowego tylko do odczytu, *po* wykonaniu wnioskowania (np. za pośrednictwem InterpreterApi.run(Object, Object) ). W szczególności niektóre wykresy mają dynamicznie kształtowane dane wyjściowe, co może sprawić, że podawanie predefiniowanego bufora wyjściowego do interpretera będzie niewygodne. Przykładowe użycie:

 interpreter.run(input, null);
 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 // Copy or read from outputBuffer.

OSTRZEŻENIE: Jeśli tensor nie został jeszcze przydzielony, np. przed wykonaniem wnioskowania, wynik jest niezdefiniowany. Zauważ, że bazowy wskaźnik tensora może się również zmienić, gdy tensor zostanie unieważniony w jakikolwiek sposób (np. jeśli zostanie wykonane wnioskowanie lub zostanie zmieniony rozmiar wykresu), więc *nie* jest bezpieczne przechowywanie odniesienia do zwróconego bufora poza natychmiastowym użyciem bezpośrednio po wnioskowaniu. Przykład *złego* użycia:

 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 interpreter.run(input, null);
 // Copy or read from outputBuffer (which may now be invalid).

Rzuty
Niedozwolony wyjątek Argument jeśli dane tensorowe nie zostały przydzielone.

publiczny streszczenie DataType dataType ()

Zwraca DataType elementów przechowywanych w Tensor.

publiczne streszczenie int numBytes ()

Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.

public abstract int numWymiary ()

Zwraca liczbę wymiarów (czasami nazywaną rangą ) tensora.

Będzie wynosić 0 dla skalara, 1 dla wektora, 2 dla macierzy, 3 dla trójwymiarowego tensora itd.

public abstract int numElements ()

Zwraca liczbę elementów w spłaszczonym (1-D) widoku tensora.

streszczenie publiczne Tensor.QuantizationParams kwantyzacjaParams ()

Zwraca parametry kwantyzacji tensora w interpreterze będącym właścicielem.

Tylko skwantowane tensory mają prawidłowe QuantizationParameters . Dla tensorów, które nie są skwantyzowane, wartości scale i zero_point wynoszą 0.

publiczny abstrakcyjny kształt int[] ()

Zwraca kształt tensora, tj. rozmiary każdego wymiaru.

Zwroty
  • tablica, w której i-tym elementem jest rozmiar i-tego wymiaru tensora.

public abstract int[] shapeSignature ()

Zwraca oryginalny kształt Tensor, tj. rozmiary każdego wymiaru — przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany rozmiaru. Nieznane wymiary są oznaczane wartością -1.

Zwroty
  • tablica, w której i-tym elementem jest rozmiar i-tego wymiaru tensora.