org.tensorflow.lite

Definiuje klasy do ładowania i wykonywania modeli TensorFlowLite.

Interfejsy

Delegat Wrapper dla natywnego delegata TensorFlow Lite.
DelegacjaFabryka Umożliwia tworzenie delegatów dla różnych smaków środowiska wykonawczego.
InterpreterApi Interfejs do interpretera modelu TensorFlow Lite, z wyłączeniem metod eksperymentalnych.
Napinacz Wpisana wielowymiarowa tablica używana w Tensorflow Lite.

Klasy

Interpretator Klasa sterownika do kierowania wnioskowaniem modelu za pomocą TensorFlow Lite.
Tłumacz.Opcje Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.
InterpreterApi.Options Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.
TłumaczFabryka Fabryka do konstruowania wystąpień InterpreterApi.
Tensor.QuantizationParams Parametry kwantyzacji odpowiadające tabeli QuantizationParameters w pliku schematu modelu TFLite.
TensorFlowLite Statyczne metody narzędziowe do ładowania środowiska wykonawczego i kodu natywnego TensorFlowLite.

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w TensorFlow Lite Tensor jako wyliczenie.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Wyliczenie reprezentujące, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TensorFlow Lite.
RuntimeFlavor Reprezentuje środowisko wykonawcze TFLite.