org.tensorflow.lite

Definiuje klasy do ładowania i wykonywania modeli TensorFlowLite.

Interfejsy

Delegat Opakowanie dla natywnego delegata TensorFlow Lite.
Fabryka Delegatów Umożliwia tworzenie delegatów dla różnych wersji środowiska wykonawczego.
InterpreterApi Interfejs do interpretera modelu TensorFlow Lite, z wyłączeniem metod eksperymentalnych.
Napinacz Typowana tablica wielowymiarowa używana w Tensorflow Lite.

Zajęcia

Interpretator Klasa sterownika do sterowania wnioskowaniem modelu za pomocą TensorFlow Lite.
Opcje tłumacza Klasa opcji służąca do kontrolowania zachowania interpretera środowiska wykonawczego.
InterpreterApi.Opcje Klasa opcji służąca do kontrolowania zachowania interpretera środowiska wykonawczego.
Fabryka Tłumaczy Fabryka do konstruowania instancji InterpreterApi.
Tensor.QuantizationParams Parametry kwantyzacji odpowiadające tabeli QuantizationParameters w pliku schematu modelu TFLite.
TensorFlowLite Statyczne metody narzędziowe do ładowania środowiska wykonawczego TensorFlowLite i kodu natywnego.

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w Tensor TensorFlow Lite jako wyliczenie.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Wyliczenie reprezentujące miejsce, z którego można pobrać implementację środowiska wykonawczego TensorFlow Lite.
Smak czasu wykonania Reprezentuje środowisko wykonawcze TFLite.