org.tensorflow.lite

Definiuje klasy do ładowania i wykonywania modeli TensorFlowLite.

Interfejsy

Delegat Wrapper dla natywnego delegata TensorFlow Lite.
TłumaczApi Interfejs do interpretera modelu TensorFlow Lite, z wyłączeniem metod eksperymentalnych.

Klasy

Interpretator Klasa sterownika do kierowania wnioskowaniem modelu za pomocą TensorFlow Lite.
Tłumacz.Opcje Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.
InterpreterApi.Options Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.
Napinacz Wpisana wielowymiarowa tablica używana w Tensorflow Lite.
Tensor.QuantizationParams Parametry kwantowania, który odpowiada tabeli, QuantizationParameters , w pliku schematu TFLite Model.
TensorFlowLite Statyczne metody narzędziowe ładujące środowisko wykonawcze TensorFlowLite.

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w TensorFlow Lite Tensor jak wyliczenia.