ColorSpaceType

genel numaralandırma ColorSpaceType

Bir görüntünün renk uzayının türünü temsil eder.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

genel statik final ColorSpaceType GRYSCALE

Her piksel yalnızca ışık miktarını temsil eden tek bir öğedir.

genel statik final ColorSpaceType NV12

YUV420sp formatı, "YYYYYYYY UVUV" olarak kodlanmıştır.

genel statik final ColorSpaceType NV21

YUV420sp formatı, Android Camera1 önizlemesindeki standart resim formatı olan "YYYYYYYY VUVU" olarak kodlanmıştır.

genel statik final ColorSpaceType RGB

Her pikselin kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenleri vardır.

genel statik final ColorSpaceType YUV_420_888

ImageFormat.YUV_420_888 karşılık gelen YUV420 biçimi. Gerçek kodlama formatı (yani NV12 / Nv21 / YV12 / YV21) görüntünün uygulanmasına bağlıdır.

Bu formatı yalnızca bir Image yüklediğinizde kullanın.

genel statik final ColorSpaceType YV12

YUV420p formatı, "YYYYYYYY VV UU" olarak kodlanmıştır.

genel statik final ColorSpaceType YV21

YUV420p formatı, "YYYYYYYY UU VV" olarak kodlanmıştır.