ColorSpaceType

public enum ColorSpaceType

Bir görüntünün renk uzayı türünü temsil eder.

Kalıtsal Yöntemler

Enum Değerleri

public static final ColorSpaceType GRAYSCALE

Her piksel, yalnızca ışık miktarını temsil eden tek bir öğedir.

public static final ColorSpaceType NV12

YUV420sp formatı, "YYYYYYYY UVUV" olarak kodlanmıştır.

public static final ColorSpaceType NV21

Android Camera1 önizlemesinde standart resim formatı olan "YYYYYYYY VUVU" olarak kodlanmış YUV420sp formatı.

public static final ColorSpaceType RGB

Her pikselin kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenleri vardır.

public static final ColorSpaceType YUV_420_888

Karşılık gelen YUV420 biçimi ImageFormat.YUV_420_888 . Gerçek kodlama formatı (yani NV12 / Nv21 / YV12 / YV21), görüntünün uygulanmasına bağlıdır.

Bir yüklediğinizde yalnızca bu biçimi kullanın Image .

public static final ColorSpaceType YV12

YUV420p formatı, "YYYYYYYY VV UU" olarak kodlanmıştır.

public static final ColorSpaceType YV21

YUV420p formatı, "YYYYYYYY UU VV" olarak kodlanmıştır.