ImageProcessor.Builder

ImageProcessor.Builder הציבור בכיתה סטטי

הבונה ליצירת ImageProcessor, שניתן לבצע אותו מאוחר יותר.

בוני ציבור

שיטות ציבוריות

בונה < TensorImage >
בונה ImageProcessor.Builder
להוסיף ( TensorOperator op)
הוספת TensorOperator לתוך שרשרת המפעיל.
בונה ImageProcessor.Builder
להוסיף ( ImageOperator op)
מוסיף ImageOperator לתוך שרשרת המפעיל.
מעבד Image
לבנות ()
משלים את תהליך הבנייה מקבל את ImageProcessor למשל.

שיטות תורשתיות

בוני ציבור

בונת הציבור ()

שיטות ציבוריות

בונה ציבורית < TensorImage > Add ( מפעיל <T> op)

פרמטרים
אופ

ציבור ImageProcessor.Builder הרחבה ( TensorOperator op)

הוספת TensorOperator לתוך שרשרת המפעיל. בביצוע, המעבד קורא TensorImage.getTensorBuffer() כדי להפוך את TensorImage ידי הפיכת שבבסיס TensorBuffer .

פרמטרים
אופ מופע המפעיל שיופעל אז

ציבור ImageProcessor.Builder הרחבה ( ImageOperator op)

מוסיף ImageOperator לתוך שרשרת המפעיל.

פרמטרים
אופ מופע המפעיל שיופעל אז

הציבור ImageProcessor לבנות ()

משלים את תהליך הבנייה מקבל את ImageProcessor למשל.